20รับ100ความสำคัญของผู้ฝึกสอนใน S&D

20รับ100ความสำคัญของผู้ฝึกสอนใน S&D

ด้านบวกของ20รับ100กีฬามักจะถูกชี้ให้เห็น อย่างไรก็ตาม แล้วคนที่อำนวยความสะดวกในการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาล่ะ? พวกเขายังมีบทบาทในความสำเร็จของโครงการหรือไม่? และความสัมพันธ์ของพวกเขากับ

ผู้เข้าร่วมมีความสำคัญอย่างไร?

ในโลกของกีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฝึกสอนและผู้ฝึกหัดมักถูกมองว่ามีอิทธิพลต่อการแสดงและการพัฒนาของนักกีฬา แนวโน้มต่างๆ ในด้านจิตวิทยาการกีฬาและสังคมอธิบายคสัมพันธ์นี้ ซึ่งมักจะสนับสนุนให้ผู้ฝึกสอนใช้รูปแบบการฝึกสอนที่ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ เนื่อประสิทธิภาพการกีฬาไม่ใช่เป้าหมายหลักในการกีฬาและการพัฒนา (S&D) ควรพิจารณาอิทธิพลของผู้อำนวยความสะดวกในโครงการต่อผู้เข้าร่วมที่บรรลุผลการพัฒนา กีฬาเป็นเครื่องมือใน S&D การใช้กีฬาเป็นเครื่องมือให้ประโยชน์และความเป็นไปได้มากมาย ตามที่ระบุไว้โดยสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ ( UNOSDP ) กีฬามี”พลังพิเศษในการดึงดูด ระดมกำลัง และแรงบันดาลใจ”และ“มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ” . กล่าวอีกนัยหนึ่งหมายความว่ากีฬาเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการจัดทำโครงการโดยมีเป้าหมายทางสังคม 

ทว่าคำถามยังคงอยู่: กีฬานั้นดีจริงหรือไม่หรือขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำกับมัน? เพื่อตอบคำถามนี้ ให้เราดูที่คำว่า “เครื่องมือ” การใช้คำนี้ดูเหมือนจะนำมิติที่สำคัญมาสู่ S&D: โดยปกติแเครื่องมือจะใช้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งหมายความว่าเป็นผลให้มีความเสี่ยงในการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะพิจารณาผู้ใช้หลักของเครื่องมือนี้: ผู้ฝึกสอนหรือผู้อำนวยความสะดวกในโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฝึกสอนกับผู้รับการฝึกจากการศึกษาที่ดำเนินการในด้านจิตวิทยาการกีฬาและสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฝึกสอนกับผู้ฝึกงานคือหนึ่งที่สลับซับซ้อน เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์นี้ จำเป็นต้องพิจารณาแง่มุมต่าง ๆ ของความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เช่น ความเป็นผู้นำและแรงจูงใจและศึกษาทฤษฎีต่างๆ เช่น แนวทางการวิเคราะห์ทวิเคราะห์ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฝึกสอนกับเด็กฝึกงาน (แนวทางที่ระบุความเชื่อมโยงระหว่าง

โครงสร้างครอบครัวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฝึกสอน

กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม) อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงที่เรียบง่ายปรากฏขึ้น: ทั้งพฤติกรรมของผู้ฝึกสอนและประเภทของความสัมพันธ์ที่เขา/เธอมีกับผู้เข้าร่วมโครงการมีอิทธิพลโดยตรงต่อพวกเขา ตัวอย่างเช่น แรงจูงใจของผู้ฝึกสอน เช่นเดียวกับเป้าหมายของแรงจูงใจของเขา/เธอ จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักกีฬาและส่งผลต่อผลลัพธ์ของเขา/เธอ บทบาทของเทรนเนอร์ใน S&Dใน S&D เป็นไปได้ที่จะใช้จิตวิทยาการกีฬาและสังคมเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ฝึกสอน S&D หรือผู้อำนวยความสะดวกโครงการมีอิทธิพลต่อผู้เข้าร่วมหรือไม่ อันที่จริงตั้งแต่เริ่มโครงการ S&D วัตถุประสงค์จะถูกกำหนดและแผนปฏิบัติการอย่างละเอียด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ ผู้จัดงานใช้เครื่องมือต่างๆ และใช้แนวทางบางอย่าง

แม้ว่ากีฬามักจะถูกมองว่าดีและมีค่านิยมที่เข้มแข็ง (ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เหนือกว่าตนเอง ความเคารพ ฯลฯ) แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการ อันที่จริงวิธีการใช้และฝึกฝนกีฬาโดยผู้ฝึกสอนตลอดจนแนวทางของผู้ฝึกสอน (แรงจูงใจ ควชัดเจนของคำแนะนำ คำแนะนำ ฯลฯ) จะมีผลกระทบอย่างมากต่อผู้เข้าร่วม วิวัฒนาการของพวกเขา และในที่สุดความสำเร็จของโครงการ ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องพิจารณาแง่มุมนี้เมื่อเราอธิบายโครงการต่างๆ อย่างละเอียดและถามตัวเองว่า ใครควรรับผิดชอบในการเป็นผู้นำโครงการ S&D และความรับผิดชอบนี้จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเฉพาะหรือไม่20รับ100